Drive
הורדה באמצעות Drive
Mega
הורדה באמצעות Mega
Private Server
הורדה באמצעות Private Server

דרייברים

ודא שהתקנת את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר. הקישורים שלמטה יעזרו לך לעדכן את מנהלי ההתקנים המתאימים ביותר למערכת שלך.

תוכנה אופציונלית

ייתכן שיידרשו רכיבי תוכנה נוספים להפעלת המשחק במחשב שלך.
בדיקה והורדה

גופנים מושחתים?

יש שחקנים שרואים ריבועים במשחק במקום טקסט. פירוש הדבר שחסר להם גופן של חלונות בשם Arial Unicode MS.
זוהי שגיאה נפוצה עבור כל לקוחות MU Online חדשים, לכן הקפד לבצע את השלבים הקלים המפורטים להלן:
1. סגור את המשחק.
2. פתח את לקוח המשחק (תיקיית “MUIsrael”).
3. פתח את התיקיה “גופנים”.
4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העכבר על הקובץ “ARIALUNI” ולחץ על התקן.
5. התחל את המשחק.