אמיוקיפדיה - קטלוג גרזנים

קטלוג גרזנים

 
גרזן קטן
axe
גרזן יד
axe
גרזן מפוצל
axe

טומהוק
axe

גרזן אלבין
axe
גרזן קרב
axe
גרזן ניקאה
axe
גרזן לרקן
axe
גרזן קרסנט
axe

גרזן כאוס
axe