אמיוקיפדיה - סטים עתיקים

חפצים וסטים עתיקים

 

 

סט עור : Warrior
אופציית סט: כוח+10 
אופציית סט: שיפור מהירות ההתקפה +10 
אופציית סט: שיפור כוח הקסם +20
אופציית סט: שיפור החזרת כוח הקסם +5
אופציית סט: הגדלת ההגנה +20
אופציות הסט המלא
שיפור הזריזות +10
הגדלת הנזק הכפול +5%
הגדלת סיכוי הנזק המיוחד +5%
הגדלת הכוח +25
חלקי הסט
קסדת עור (+5-10 חיים)
שריון עור (+5-10 חיים)
מכנסי עור (+5-10 חיים)
כפפות עור (+5-10 חיים)
נעלי עור (+5-10 חיים)
כוכב שחר (+5-10 כוח)
טבעת הקרח (+5-10 זריזות)
ancient

סט ברונזה : Hyperion
אופציית הסט: אנרגיה +15
אופציות הסט המלא 
הגדלת הזריזות +15
הגדלת מהירות שימוש הכישורים +20
הגדלת המאנה +30
הגדלת האנרגיה +15
חלקי הסט
שריון ברונזה (+5-10 חיים)
מכנסי ברונזה (+5-10 חיים)
נעלי ברונזה (+5-10 חיים)

ancient
סט קשקש : Eplete
אופציית הסט: הגדלת כישורי התקיפה +15
אופציית הסט: הגדלת ההתקפה +50
אופציית הסט: הגדלת נזק קוסמי +5%
אופציות הסט המלא
הגדלת החיים +50
הגדלת כוח הקסם +30
שיפור הסיכויים להתקפה מיוחדת +10%
הגדלת הנזק המיוחד +10
חלקי הסט
שריון קשקש (+5-10 חיים)
מכנסי קשקש (+5-10 חיים)
קסדת קשקש (+5-10 חיים)
מגן פלדה (+5-10 חיים)
שרשרת ברק (+5-10 אנרגיה)
ancient

סט בראס : Garuda
אופציית הסט: הגדלת כוח הקסם +30
אופציית הסט: סיכויי הכפלת הנזק +5%
אופציית הסט: הגדלת האנרגיה +15
אופציות הסט המלא
הגדלת החיים +50
הגדלת מהירות הכישורים +25
הגדלת נזק קוסמי +15%
חלקי הסט
שריון ברונזה (+5-10 חיים)
מכנס ברונזה (+5-10 חיים)
כפפות ברונזה (+5-10 חיים)
נעלי ברונזה (+5-10 חיים)
שרשרת האש (+5-10 כוח)

ancient
סט פלדה : Kantana
אופציית הסט : הגדלת האנרגיה +15
אופציית הסט: הגדלת החיים +30
אופציית הסט: הגדלת נזק קוסמי +10%
אופציות הסט המלא
הגדלת הכוח +15
הגדלת נזק הכישורים +25
הגדלת הנזק המיוחד +10%
הגדלת הנזק המיוחד +20
חלקי הסט
שריון פלדה (+5-10 חיים)
כפפות פלדה (+5-10 חיים)
נעלי פלדה (+5-10 חיים)
טבעת הרעל (+5-10 חיים)
טבעת הרוח (+5-10 זריזות)
ancient

סט דרקון : Hyon
אופציית הסט: הגדלת ההגנה +25
אופציית הסט: סיכוי לנזק כפול +10%
אופציות הסט המלא
הגדלת נזק הכישורים +20
הגדלת הנזק המיוחד +15%
הגדלת סיכוי הנזק המיוחד +15%
הגדלת הכפול המיוחד +20%
הגדלת הנזק המיוחד +20%
חלקי הסט
קסדת דרקון (+5-10 חיים)
כפפות דרקון (+5-10 חיים)
נעלי דרקון (+5-10 חיים)
חרב זוהרת (+5-10 כוח)

ancient
סט רפידה : Apollo
אופציית הסט: הגדלת האנרגיה +10
אופציית הסט: הגדלת הנזק הקוסמי +5%
אופציית הסט:  הגדלת כוח הכישורים +10%
אופציית הסט: הגדלת המאנה +30
אופציית הסט: הגדלת הכוח +30
אופציית הסט: הגדלת כוח הקסם +20
אופציות הסט המלא 
הגדלת הנזק הכפול +10
הגדלת הנזק המיוחד +10
הגדלת האנרגיה +30
חלקי הסט
שריון רפידה (+5-10 חיים)
מכנסי רפידה (+5-10 חיים)
קסדת רפידה (+5-10 חיים)
כפפות רפידה (+5-10 חיים)
מטה גולגולת (+5-10 כוח)
שרשרת קרח (+5-10 כוח)
טבעת הקסם
ancient

סט עצם : Evis
אופציית הסט: הגדלת כישורי התקיפה +15
אופציית הסט: הגדלת כוח הקסם +20
אופציית הסט: הגדלת הנזק הקוסמי +10
אופציות הסט המלא
הגדלת הסיכויים לנזק כפול +5%
הגדלת סיכויי פגיעה המכה +50
הגדלת חזרת כוח הקסם +5
חלקי הסט
שריון עצם (+5-10 חיים)
מכנס עצם (+5-10 חיים)
נעלי עצם (+5-10 חיים)
שרשרת הרוח

ancient
סט ספינקס : Heras
אופציית הסט: הגדלת הכוח +15
אופציית הסט: הגדלת הנזק הקוסמי +10%
אופציית הסט: הגדלת הכוח ההגנתי כשמגן משומש +5%
אופציית הסט: הגדלת האנרגיה +15
אופציית הסט: הגדלת סיכוי הצלחת התקיפה +50
אופציות הסט המלא
הגדלת סיכוי הנזק הכפול +10%
הגדלת סיכוי הנזק המיוחד +10%
הגדלת החיים +50
הגדלת המאנה +50 
חלקי הסט
שריון ספינקס (+5-10 חיים)
מכנסי ספינקס (+5-10 חיים)
נעלי ספינקס (+5-10 חיים)
כפפות ספינקס (+5-10 חיים)
קסדת ספינקס (+5-10 חיים)
מגן גולגולת (+5-10 חיים)
ancient

סט אגדתי : Anubis
אופציית הסט: הגדלת סיכוי הנזק הכפול +10%
אופציית הסט: הגדלת המאנה +50
אופציית הסט: הגדלת הנזק הקוסמי +10%
אופציות הסט המלא 
הגדלת סיכוי הנזק הכפול +15%
הגדלת סיכוי הנזק המיוחד +15%
הגדלת הנזק הכפול +20
הגדלת הנזק המיוחד +20 
חלקי הסט
קסדה אגדתית (+5-10 חיים)
שריון אגדתי (+5-10 חיים)
כפפות אגדתיות (+5-10 חיים)
טבעת האש (+5-10 אנרגיה)

ancient

סט פטוטרת : Ceto
אופציית הסט: הגדלת הזריזות +10
אופציית הסט: הגדלת החיים +50
אופציית הסט: הגדלת הכישורים ההגנתיים +20
אופציית הסט: הגדלת הכישורים ההגנתיים כשממגן משומש +5%
אופציית הסט: הגדלת האנרגיה +10 
אופציות הסט המלא

 הגדלת החיים +50
הגדלת הכוח +20
חלקי הסט 
קסדת פטוטרת (+5-10 חיים)
מכנסי פטוטרת (+5-10 חיים)
כפפות פטוטרת (+5-10 חיים)
נעלי פטוטרת (+5-10 חיים)
רפייר פטוטרת (+5-10 כוח)
טבעת האדמה (+5-10 כוח)

ancient

סט משי : Gaia
אופציית הסט: הגדלת כישורי התקיפה +10
אופציית הסט: הגדלת המאנה +25
אופציית הסט: הגדלת הכוח +10
אופציית הסט: הגדלת סיכוי הנזק הכפול +5%
אופציות הסט המלא
הגדלת הזריזות +30
הגדלת סיכוי הנזק המיוחד +10%
הגדלת הנזק המיוחד +10
חלקי הסט 
קסדת משי (+5-10 חיים)
שריון משי (+5-10 חיים)
מכנס משי (+5-10 חיים)
כפפות משי (+5-10 חיים)
קשת מוזהבת (+5-10 זריזות)

ancient
סט רוח : Odin
אופציית הסט: הגדלת האנרגיה +15
אופציית הסט: הגדלת החיים +50
אופציית הסט: הגדלת הצלחת ההתקפות +50
אופציית הסט: הגדלת הזריזות +30
אופציות הסט המלא
הגדלת המאנה +50
התעלמות מהכוח ההגנתי של האויב +5%
הגדלת כוח הקסם +50
חלקי הסט 
קסדת רוח (+5-10 חיים)
שריון רוח (+5-10 חיים)
מכנסי רוח (+5-10 חיים)
כפפות (+5-10 חיים)
נעלי רוח (+5-10 חיים)
ancient

סט רפאים : Argo
אופציית הסט: הגדלת הזריזות +30
אופציית הסט: הגדלת הכוח +30
אופציות הסט המלא
הגדלת כישורי התקיפה +25
הגדלת סיכויי הנזק הכפול +5%
חלקי הסט
שריון רפאים (+5-10 חיים)
מכנסי רפאים (+5-10 חיים)
כפפות רפאים (+5-10 חיים)

ancient

סט שומר : Gywen
אופציית הסט: הגדלת סיכוי לנזק כפול +10%
אופציית הסט: הגדלת הזריזות +30
אופציית הסט: הגדלת כישורי ההתקפה המינימליים +20
אופציית הסט: הגדלת כישורים ההתקפה המקסימליים +20
אופציות הסט המלא
הגדלת סיכוי הנזק הכפול +15%
הגדלת סיכוי הנזק המיוחד +15%
הגדלת הנזק הכפול +20
הגדלת הנזק המיוחד +20
חלקי הסט
שריון שומר (+5-10 חיים)
כפפות שומר (+5-10 חיים)
נעלי שומר (+5-10 חיים)
קשת כסופה (+5-10 זריזות)
שרשרת היכולת

 

ancient
סט סופת עורב : Gaion
אופציית הסט: התעלמות מהכוח ההגנתי של אויבים +5%
אופציית הסט: הגדלת סיכוי הנזק הכפול +15% 
אופציית הסט: הגדלת כישורי התקיפה +15
אופציות הסט המלא
הגדלת סיכויי הנזק המיוחד +15% 
הגדלת הנזק המיוחד +30
הגדלת הנזק הקוסמי +20%
הגדלת הכוח +30
חלקי הסט 
שריון שופת עורב (+5-10 חיים)
מכנסי סופת עורב (+5-10 חיים)
נעלי סופת עורב (+5-10 חיים)
שרשרת המים (+5-10 חיים)
ancient